top of page
nathan-anderson-J3Xjyg5m8kY-wb.jpg

כבר 20 שנים שאני בעולמות הטיפול וההדרכה. אינסוף אנשים, סיפורים, מקרים, מפגשים, הזדמנויות להיטיב.
המיקוד שלי כיום הוא הדרכת הורים לילדים עם מגבלות ואתגרים משמעותיים. לתוכו אני מביאה את כל הידע, הנסיון והתובנות שנאספו לאורך השנים. אלו נאספו בעבודתי כמרפאה בעיסוק, בטיפול באנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית ובעבודה מול המערכות השונות ובתוכן.


בתוך כל העשייה והדרך, אני תמיד בתנועה. תמיד בלמידה. תמיד מזהה סיפור שיש בו כדי לתרום למישהו, מאמר שיחזק גישה, או ילמד משהו חדש.


המקום הזה כאן – בלוג וסיפורים אחרים – הוא המרחב שלי להפגיש אתכם עם האורות הגדולים, מורי הדרך שלי, ועם תפיסות העולם שלהם ושלי.
מקווה שאוכל להאיר לכם את הדרך.
בהערכה רבה לכל הורה והורה
אורלי 

בלוג וסיפורים אחרים

1
2
bottom of page